LOGO_POS.png

Scandinavian House Plan

 

levererar arkitektritade, kompletta småhusritningar till ett förmånligt pris. Det är möjligt genom att ritningar av hög kvalitet kan säljas flera gånger. Syftet är att minska det stora glappet mellan att köpa ett prefabricerat kataloghus och att köpa unika arkitektsritningar.

Scandinavian House Plan vill erbjuda välplanerade hus som passar flera målgrupper. Samtidigt vill vi underlätta byggprocessen av småhus genom att leverera ritningar som är klara för bygglovsansökan och ansökan om startbesked. Vi vill också underlätta genom att erbjuda husbyggaren majoriteten av sina ritningar från samma leverantör. Hos Scandinavian House Plan fås kompletta ritningar för arkitektur, konstruktion, VVS och ventilation.

Den privata husbyggarens förarbete förenklas och villadrömmen kommer lite närmare!

Scandinavian House Plan är ett företag under A1 Ingenjörer. A1 Ingenjörer arbetar med färdigprojektering av arkitekts- och konstruktionsritningar.

Jag som har startat Scandinavian House Plan heter Nicolas St-Pierre och har många års erfarenhet får byggprojektering. Jag har även varit med i processen att bygga mitt eget hus och började då fundera på det stora gapet mellan prefabricerat kataloghus och unikt arkitekt-ritat hus.

www.scandinavianhouseplan.se